Daňové změny v roce 2012

Přinášíme krátký souhrn změn v oblasti daní a odvodů na pojištění, které přináší rok 2012.

Odvody na pojistné se v roce 2012 opět zvyšují

Jako každým rokem se i v roce 2012 zvyšují odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Důchodové pojištění pro OSVČ (DP + SPZ)

Mění se výše minimální zálohy na DP + SPZ pro rok 2012 na 1836 Kč při hlavní činnosti a minimální výše měsíční zálohy při vedlejší činnosti na 735 Kč.

Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2012

Minimální výše měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2012 se zvyšuje na 1697 Kč. Je nutné je platit již od ledna 2012.

Povodňová daň

Rokem 2012 se ruší povodňová daň stanovená na rok 2011.

Změny v DPH

Změnou, která zasáhne každého je změna DHP u snížené sazby z 10% na 14%. Tato změna souvisí s tzv. sazbovou novelou, která je účinná od 1.1.2012.

Základní sazba DPH zůstává k 1.1.2012 na 20%. Od roku 2013 dojde ke sjednocení obou sazeb na 17,5%.

K 1.1.2012 zůstává zachována hranice obratu pro povinnou registraci k dani 1mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.