Daňové změny 2011 – utáhněte si opasky

Tak jako každý rok, i počátkem roku 2011 došlo ke změnám ve výši plnění a dalším změnám, co se týká daní.

Protože nevědomost neomlouvá vaše případné chyby, je potřeba, abyste tyto změny aktivně sledovali.

Růstu odvodů na pojistné se opět nevyhneme

Již jakousi tradicí je, že s novým rokem přichází navýšení plateb na pojistném.

Nemocenské a důchodové pojištění

Pro OSVČ je minimální záloha na nemocenské pojištění nyní navýšena na 92 Kč.

Pokud jste OSVČ na vedlejší činnost jste dobrovolně nemocensky pojištěni, je pro vás nyní povinná také záloha na důchodové pojištění.

U důchodového pojištění také proběhly změny. Záloha je zvýšena na 1807 Kč. Od začátku roku ovšem tato částka platí jen pro ty, kteří ji začínají platit – pokud jste stávající podnikatel, platí pro vás původních 1731 Kč, a to až do měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010.

Zdravotní pojištění

Záloha na zdravotní pojištění je také nepatrně navýšena, a to na 1670 Kč.

Povodňová daň

Povodně každým rokem devastují naši zemi. Pro účinnější boj s nimi stát zavedl takzvanou povodňovou daň, což pro nás znamená 1200 Kč ročně, tedy 100 Kč měsíčně.

Poprvé se toto projeví na lednových výplatách – klesla totiž sleva na poplatníka, a to z 24 840 Kč na 23 640 Kč. Této slevy využívá každý občan se zdanitelnými příjmy.

Tato daň přinese do rozpočtu částku okolo 4,6 miliardy korun, která bude putovat do zvláštní položky rozpočtu určené pro boj s povodněmi a jejich následky.

Opatření má být platné pouze pro rok 2011, takže se v příštím roce pravděpodobně dočkáme opětovného navýšení slevy na poplatníka.

Změny v daňovém přiznání a jeho zpřísnění

Pozor si dejte v oblasti daňové přiznání a jeho podání. Nově vám bude připsána pokuta 0,05% vyměřené daně nebo nadměrného odpočtu, pokud své přiznání odevzdáte s více než pětidenním zpožděním.

Maximum toho postihu je pak až 5% daňové povinnosti, daňové ztráty či nadměrného odpočtu.

Dříve bylo možné podat odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání – tato možnost je nyní také zrušena.

Pracovití důchodci, dejte si pozor

Mnoho penzistů pracuje, má příjem z vlastnictví nemovitosti či podnikání. Pozor si dejte v případě, že váš příjem přesahuje 840 000 Kč ročně – pak se vám zdaní nejen 15% z tohoto příjmu, ale i důchod.

Vojáci a policisté, zpozorněte

Výsluhy bývalých vojáků a policistů budou nově zdaněny. Takzvané odbytné, tedy jednorázová částka, kterou dostávají vojáci při opuštění armády, bude zdaněna rovněž. Sazba zde je 15%.

Strop sociálního a zdravotního pojištění zůstává, stejně jako DPH

Lidé s vysokými příjmy ocení, že strop pro placení zdravotního a sociálního pojištění zůstal 66 000 Kč měsíčně. Jeho klesnutí (až na 74 000 Kč) je plánováno na rok 2012.

Daň z přidané hodnoty také zůstává na 10 a 20%.

Sazba daně, tedy 15%, také zůstává nezměněna.

Daň z nemovitosti

Stejně jako minulý rok, i letos byste měli obdržet poštovní poukázku k úhradě dani z nemovitosti. Novinkou je, že letos nebudete muset platit poplatek za převod peněz.

I spoluvlastník nemovitosti nyní může podat přiznání daně z nemovitosti (to se stále podává pouze po změně zápisu v katastru nemovitostí).

Pokud má nemovitost více spoluvlastníků, mohou si určit jednoho zmocněnce, který pak podá daňové přiznání za všechny.

Formuláře pro podání daně rovněž mění svou podobu.

Není obsaženo, co vás zajímá?

Samozřejmě nemůžeme naším článkem odpovědět na všechny vaše dotazy. Pokud jste na některý nedostali odpověď, zkuste kontaktovat odborníky poradenské společnosti ARX, zaměřující se mimo jiné na daňové poradenství.